01 Sep 2019

Јавна набавка Услуге извођења екскурзија и наставе у природи

У поступку јавне набавке мале вредности број 03/2016 Услуге извођења екскурзија и наставе у природи, позивају се понуђачи да поднесу писану понуду за доделу и закључење уговора о јавној набавци добара.

06 Sep 2019

Јавна набавка мале вредности – добра Електрична енергија

У поступку јавне набавке мале вредности број 1/2016 набавка добра Електричне енергије у Београду, позивају се понуђачи да поднесу писану понуду за доделу и закључење уговора о јавној набавци добара.

06 Sep 2019

Јавна набавка мале вредности – добра „Ужина за ученике од 1–8. разреда“

У поступку јавне набавке мале вредности број 3/2015 „Ужина за ученике од 1 – 8. разреда“ у Београду, позивају се понуђачи да поднесу писану понуду за доделу и закључење уговора о јавној набавци добара.

02 jun 2015

Услуга извођења екскурзије за ученике од првог до осмог разреда

У поступку јавне набавке мале вредности број 2/2015 „Услуга извођења екскурзије за ученике од првог до осмог разреда “ у Београду, ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА.

06 Sep 2017

Јавна набавка – Завршетак радова на санацији школског објекта у Дражњу